100674658_867286347125211_2995929333240954880_n

K rozvoji hráčů používáme náš LEDswitch!

Každý fotbalista potřebuje pro svůj rozvoj několik zásadních aspektů. Jedním z nich je rychlost, která je z velké míry vrozená, i tak se dá do jisté míry ovlivnit. K tomu pomáhá reakční rychlost, kterou naši fotbalisté pilují díky skvělému nápadu a programátorské šikovnosti našeho trenéra Dmitry Nefedova, který vyvinul výjimečný systém LEDswitch.
————————————————————————————————————————–
V našem klubu chceme poskytnout fotbalistům i trenérům co nejlepší podmínky, podporujeme jejich vzdělávání i osobní rozvoj. Na rozvoji reakční rychlosti a jak ji nejlépe aplikovat v tréninku dlouhodobě pracuje trenér Dmitry Nefedov. Díky jeho znalostem a zkušenostem se mu podařilo myšlenku realizovat za pomoci dostupných zdrojů a díky svým programátorským schopnostem vyvinout výjimečný systém, jenž dokáže přes technologii Bluetooth přepínat LED diody na několika stanovištích, čímž podněcuje neustálou pozornost a rychlou reakci na měnící se podmínky.
————————————————————————————————————————–
Při standardních a dosud používaných cvičeních vždy trenér signalizoval např. barvu branky, kam mají hráči běžet, nebo kam mají vystřelit. To se však po krátkém časovém úseku u většiny opakovalo. U nového systému probíhá náhodný výběr LED diod umístěných na kuželech, takže jednotlivec či skupina musí mít v jednu chvíli přehled o celé ploše. Kromě rozvoje rychlosti reakce tak rozvíjí i svůj přehled ve hře.
————————————————————————————————————————–
Novou metodu mají možnost vyzkoušet všechny naše kategorie od nejmenších fotbalistů až po A-tým. Rychlost reakce je důležitá v každé fázi trénování.
————————————————————————————————————————–
Jak rozvíjet reakční rychlost?
————————————————————————————————————————–
Reakční rychlost se ve sportu projevuje v různých situacích (reakce sprintera na startovní výstřel, reakce fotbalového brankáře na volný přímý kop apod.). Rychlost reakce je dána dobou (doba latence), která uběhne od podnětu do zahájení hybné odpovědi kosterními svaly. Ve sportu se vyskytují reakce na jednoduché podněty, kdy sportovec dopředu zná přesnou podobu podnětu (startovní výstřel při startu běhu na 100 m) a naopak reakce na výběrové podněty, kdy sportovec očekává jednu z možných variant podoby podnětu (výběr směru pohybu středového blokaře ve volejbale v závislosti na směru letu nahrávky).
————————————————————————————————————————–
Brankář očekává míč směřující na branku, ale nezná přesný směr, do jaké části branky míč směřuje. Podněty můžeme rozdělit podle zapojeného analyzátoru na akustické (startovní signál), vizuální (let míče) a taktilní (poryv větru skrz otěže plachty). Trénink rychlosti reakce vychází z navozování specifických reakčních situací v konkrétní sportovní disciplíně. Pro trénink reakční rychlosti musí být sportovec plně soustředěn na prováděný úkol a nesmí být unaven.
————————————————————————————————————————–
Metody rozvoje reakční rychlosti
————————————————————————————————————————–
Metoda opakování
Principem této metody jsou opakované reakce na daný podnět (např. reakce na startovní signál v plavání).
————————————————————————————————————————–
Senzorická metoda
Princip metody rozšiřuje metodu opakování. Sportovec se snaží subjektivně zhodnotit čas provedení reakce na daný podnět.
————————————————————————————————————————–
Metoda reakce na výběrový podnět
Správná reakce na výběrový podnět ve sportovních hrách často souvisí s herní zkušeností a anticipací. Příkladem může být reakce libera ve volejbale na typ útočného úderu. Hráč dokáže na základě svých zkušeností předvídat pohyb míče podle indicií pohybu těla smečaře soupeře, odhadnout typ a směr plánovaného útoku. Na základě svého úsudku si vybrat místo obrany v poli.
————————————————————————————————————————–
Podobný příklad lze nalézt v úpolových sportech. Judista se snaží odhadnout typ a rychlost nástupu soupeře. Principem této metody je postupně učit své svěřence předvídat záměr soupeře, a tím si připravit nejvýhodnější pozici pro reakci na složitý podnět.
————————————————————————————————————————–
Hlavní zásady rozvoje rychlosti
· Organismus nesmí být unaven.
· Sportovec musí být dobře naladěn a být vnitřně motivován pro trénink rychlosti.
· Tréninku rychlosti předchází dobré rozcvičení.
· Veškerá cvičení musí být prováděná maximální intenzitou.
· Použitá cvičení musí být technicky dokonale zvládnutá.
· Rychlostní cvičení zařazovat na začátek tréninkové jednotky.

Sdílet:

Facebook
Twitter
WhatsApp