Členské příspěvky

PŘÍSPĚVKY NA 1. POLOLETÍ KAŽDÉ SEZÓNY (podzimní část) splatné do konce ZÁŘÍ daného roku

PŘÍSPĚVKY NA 2. POLOLETÍ KAŽDÉ SEZÓNY (jarní část) splatné do konce ÚNORA daného roku, včetně poplatku za FAČR (viz níže)


MOŽNOSTI PLATBY:

1) bankovním převodem:

  • Č. účtu – 4159634329/0800
  • var. symbol: rodné číslo hráče, spec. symbol
  • do zprávy pro příjemce uveďte jméno hráče

2) hotově trenérovi dané skupiny


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY – 2019/20

Ročník kategorie Částka/ měsíc* Částka/ pololetí
2010  –   2001 U10 U19                   360,- Kč                 1 800,- Kč
2011  –   2012 U9 U8                   240,- Kč                 1 200,- Kč
2013  –   2015 U7 U5                   240,- Kč                 1 200,- Kč

*platí při platbě 10* ročně (září – červen), platné pro sezónu 2019/20

POPLATEK FAČR

Každý registrovaný člen u Fotbalové asociace ČR (FAČR) je povinen zaplatit 1x ročně členský příspěvek. Platbu proveďte na stejný účet jako příspěvky, Lokomotiva ČL následně provede úhradu na FAČR za všechny členy hromadně. Každý aktivní člen musí být registrován, aby se mohl účastnit zápasů. Splatnost nejpozději do 28.2. daného roku.

  • Mládež do 18-ti let- 100 Kč/rok
  • Dospělí, 200 Kč/rok

Potvrzení o platbě pro zdravotní pojišťovnu, nebo zaměstnavatele na vyžádání na: fs@loko-cl.cz