Fotbalová školička

NÁBOR DO FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY, platí celoročně


25.3.2015, 15:10, aktualizováno 20.2.2020

Pro předškoláky, kteří mají chuť a radost hrát si a učit se novým věcem, již od věku 4 let, nabízíme možnost zapojení se do sportovní aktivity.

AKTUÁLNÍ ROČNÍKY:  2013, 2014, 2015, 2016

Smyslem fotbalové školičky je především radost dětí ze hry, tedy z pohybu, z účasti na pravidelném hraní, ze sportování.

Hlavním cílem fotbalové školičky (FŠ) je přivést a udržet co největší množství dětí k pravidelnému sportování s možností dalšího růstu ve vyšších kategoriích přípravek a žáků. Děti se pod vedením trenérů a trenérek seznamují s velkým množstvím pohybových činností tak, aby se co nejvíce rozvíjela dětská motorika, koordinace, obratnost a všeobecná pohybová kultura.

Fotbalová školička, sezona 2019/20, podzim

Míč je na trénincích velkým kamarádem dětí, učí se jej ovládat všemožnými způsoby rukama i nohama. Fotbal jako takový si děti na tréninku hrají, ale na systematické učení se fotbalovým dovednostem je spousta času až v dalších letech. Nejdůležitější je samotný rozvoj, kreativita dětí, výsledky nejsou přímým ukazatelem výkonnosti. V této fázi sportování jde především o rozvoj individuálních vlastností.

Od podzimu roku 2019 jsme partnerským klubem SK SLAVIA PRAHA

Ruku v ruce s pohybovou průpravou jde výchovná stránka dětského sportování. Je všeobecně známo, že do 6 let věku si děti vytvářejí cca 80% všech pozdějších vzorců chování, proto jsou ve fotbalové školičce děti vedeni k tvořivosti, pozitivnímu přístupu, zaměření se na řešení, překonávání překážek, nikoliv na problémy. Děti mají velký prostor projevovat svoji osobnost, nadání, motivaci.

Hlavní vizí fotbalové školičky jsou spokojené děti na každém tréninku, těšící se na každý další a účast je pro ně velkou radostí a jejich pohybové učení tak probíhá velmi rychle, spontánně a kvalitně.


HLAVNÍ HODNOTY FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY

  • ÚCTA
    • RADOST
      • KREATIVITA
        • HRA

Rozpis tréninků   

Odkaz na mapu umístění areálu.   – u vlakového a autobusového nádraží

DenČasMísto
Úterý17:00 - 18:10Lokomotiva Česká Lípa
Čtvrtek17:00 - 18:10Lokomotiva Česká Lípa
Rozpis tréninků platný od 04.09.2023 do 28.10.2023

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Oddíl fotbalu TJ Lokomotiva Česká Lípa Vám nabízí možnost zařazení Vašeho syna (dcery) ročníku narození 2013, 2014 a 2015 do fotbalové školičky.

Děti budou sportovat a rozvíjet své dovednosti 2x týdně, dle výše uvedených časů na fotbalovém hřišti Lokomotivy Česká Lípa. V zimním období, od listopadu do cca konce března, poté ve zvolené tělocvičně. V první fázi, tedy v kategoriích U4-U7 jsou v plánu především vlastní turnaje, včetně dovednostních soutěží. Hlavním cílem je mít radost ze hry, výsledky nejsou důležité. V dalším období, od kategorie U9 poté soutěže přípravek odpovídající věku a výkonnosti, včetně týdenních soustředění a navýšení počtu tréninkových jednotek na 3x týdně.

Finanční náročnost fotbalu je oproti jiným sportům přeci jenom vcelku přijatelná, vybavení relativně levné a dostupné. Příklad základních nákladů: členské příspěvky ve fotbalové školičce a mladší přípravce činí 1.200 Kč na pololetí, od kategorie starších přípravek 1.800 Kč na pololetí. Vždy se platí až po ukončeném prvním měsíci. Chceme tak dát vám, i dětem možnost zjistit, zda budou mít o školičku a fotbal jako takový zájem.Ve sportovní školičce bude mít každý hráč na trénink klubem zajištěn fotbalový míč odpovídající věku dítěte.

Nabízíme dětem pravidelnou sportovní výchovu v kolektivu stejně starých dětí pod vedením kvalifikovaných trenérů licencí UEFA a FAČR s perspektivou dalšího růstu v kategoriích přípravek a žáků. Naši nejlepší žáci jsou pravidelně zařazováni do okresních a krajských výběrů.

Klub také pořádá pravidelné zimní halové turnaje (ročně 4-8 turnajů), v roce 2019 se uskuteční již 18. ročník těchto turnajů.

Průběžné informace o trénincích, zápasech, změnách jsou dostupné v sekci „Rozpis tréninků“, respektive „Aktuality“ na internetových stránkách fotbalové školičky, případně facebooku.


Máte zájem se s vašim dítětem zapojit a vyzkoušet fotbal? Vyplňte prosím následující přihlášku na nábor,  ONLINE PŘIHLÁŠKA NA NÁBOR, po zaslání přihlášky vás budeme kontaktovat pro bližší info, jedná se pouze o prvotní kontaktní informace.

Plnohodnotná přihláška se vyplňuje až po 14-30 dnech od začátku trénování. ONLINE PŘIHLÁŠKA

Děti mladší 4 let dle individuální dohody.


oddíl fotbalu TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s.
Jan Kubišta, koordinátor mladších přípravek a FŠ

Tel:       +420 704 443 604
Email:   fs@loko-cl.cz
www.facebook.com/LokoCL

fotbal.loko-cl.cz