Kličky

08. Přešlapovačka
09. Klička za patou
10. Zidanovka
11. Stahovačka
12. Přešlapovačka jednou nohou
13. Převalovačka