Koordinace

18. Hra na ocásky
19. Běžecká abeceda
20. Obratnostně-dovednostní cvičení s míčem