Práce s míčem

01. Kotníčky
02. Vedení míče stažením a posunutím nártem
03. Našlapávačky