Vedení míče

04. Slalom
05. Vedení míče jednou nohou
06. Vedení míče za vodičem
07. Vedení míče se změnou směru