Úrazové pojištění

Český olympijský výbor uzavřel pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s., platnou od 1. 2. 2019.

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy i naše TJ a každý její člen jsou při akcích pořádaných či organizovaných klubem (tréninky, zápasy, turnaje) úrazově pojištěni. Toto pojištění se vztahuje i na dopravu na tyto akce, včetně doprovodu hráčů (třeba rodič), pokud byli k této činnosti delegováni klubem. Pojištění je platné i v zahraničí.

Více informací k novému úrazovému pojištění, včetně uzavřené pojistné smlouvy a postupu k nahlášení škodní události nalezete na stránkách ČUS.

V informačním letáku Úrazové pojištění členů sportovních spolků od 1.2.2019naleznete přehledně všechny potřebné informace. 

Smlouva na „Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele“, uzavřená se společností Kooperativa, zůstává i nadále v platnosti.