LOKO v pohybu

Iniciativa LOKO v pohybu vznikla na základě rychle se šíření celosvětového onemocnění COVID-19. Jelikož byla uzavřená v březnu 2020 všechna sportoviště a v návaznosti zrušeny tréninky všech kategorií našeho klubu. Plánované turnaje taktéž dostaly stopku a navíc soutěžní zápasy byly přerušeny a posléze celý ročník ukončen.

Proto vznikla tato výzva, která nabádá k pohybu a herní aktivitě bez náročného využití pomůcek či tréninkových ploch.

Malý i velcí Lokoťáci dokázali, že to doma také dokáží zvládnout. Proto jsme se rozhodli v této výzvě pokračovat. Zapojte se a pojďte se také hýbat!