4

TRÉNUJEME DÁLE.

V návaznosti na aktuální epidemiologická opatření jsou minimálně do 3.11. přerušeny všechny soutěže a trénink je umožněn v maximálním počtu 6 osob ve skupině. Bereme ohled také na lokální situaci přímo na Českolipsku.

V období ode dne 14. října 2020 do 3. listopadu 2020 platí, že:

1. se nekonají žádná soutěžní utkání

2. je zakázáno používat

  • vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
  • vnitřní sportoviště

3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření

4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

V souladu s těmito podmínkami stanovenými Fotbalovou asociací ČR, v návaznosti na Usnesení Vlády ČR, naše tréninková činnost pokračuje. Navíc nad rámec daných omezení zavedeme opět desinfekci rukou před a po tréninku, případně budou mít děti dle počasí rukavice.

Naše hřiště využívaná pro trénink budou rozdělena na více sektorů, kdy mezi sektory bude vždy 2 metry mezera, v každém sektoru bude moci trénovat pouze 6 osob, tedy např. 5 hráčů plus trenér nebo 6 hráčů.

Tréninky budou organizovány odlišně dle kategorie a také se lehce upraví čas začátku a konce tréninku. Trenéři jednotlivých týmů vše připraví a budou rodiče přímo informovat jak bude tréninkový proces probíhat, základní info níže:

  • U19: tréninky, rozdělení dopředu na skupiny pro 6 osob,
  • U15: na každý trénink max 10 hráčů, (vstup od nádraží)
  • U12: max 15 – 20 dětí na trénink, rozdělení na 3-4 skupiny, hlavní hřiště rozdělené na segmenty (vstup od nádráží)
  • U10: max 15 – 20 dětí na trénink, rozdělení na 3-4 skupiny, hlavní hřiště rozdělené na segmenty (vstup z ulice 5.května)
  • U9: max 10 – 15 dětí na trénink, elektronická registrace předem, tréninkové hřiště rozdělené na 2 – 3 hřiště (vstup z ulice 5.května)
  • U7: max 10 dětí na trénink, elektronická registrace předem, tréninkové hřiště rozdělené na 2 hřiště (vstup z ulice 5.května)
Schema tréninku pondělí a čtvrtek

Nadále platí, že do sportovních areálů mají přístup pouze hráči a trenéři a že je potřeba i při příchodu a odchodu ze hřiště, z areálu, dbát na to, abyste se nepohybovali ve skupinkách větších než 6 osob (těch, kteří spolu i trénovali) a s rozestupem od další skupiny či jednotlivých osob minimálně 2 metry.

Tréninky jsou v této situaci samozřejmě dobrovolné, tedy ze strany hráčů, ale prosíme hráče i rodiče, aby aktivně informovali trenéry o své přítomnosti či nepřítomnosti na trénincích, ať je hráčů ve skupině dostatečný počet a má celá tréninková jednotka smysl!

Prosíme, dodržujte všechny výše uvedené pokyny s plnou vážností a ať s nimi přečkáme celou tu dobu, kdy budou platit tato opatření a doufejme, že nepřijdou nová, ještě více omezující. Pokud někdo po tuto dobu nebude navštěvovat trénninky, chápeme to a může se inspirovat.

Trénuj doma: https://1url.cz/@LOKOvPOHYBU

Spolu to zvládneme!

Jan Kubišta, předseda

Sdílet:

Facebook
Twitter
WhatsApp